ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

DIVITEC ΑΕ

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 4 ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

TK 15354

ΤΗΛ 2102855080

FAX 210 6657552

www.divitec.gr

www.facebook.com/Divitec.Greece

orders@divitec.gr