ΚODAK PICTURE KIOSK SOFTWARE

 Στην σελίδα αυτή θα βρείτε τις τελευτάιεες ενημερώσεις για το Λογισμικό των Kodak Picture Kiosks.

Aφορά το λογισμικό KPK Version 8.xxx που ειναι διαθέσιμο για τα συστήματα KODAK GS και  KODAK G4 ανεξάρτητα από τον εκτυπωτή που ειναι συνδεδεμένα αλλά και για το KODAK APEX SYSTEM.

 

UPDATE ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Η Kodak Alaris κυκλφόρησε την νεα εκδοση του λογισμικου για τα kodak Picture Kiosks ωερσιον 8.1.2 H νεα εκδοση ειναι αμεσα διαθέσιμη από την Τεχνική μας Υπηρεσία και προσδίδει σημαντικές τεχνικές βελτιώσεις και βελτιώσεις διασυνδεσης στο kodak Picture kiosk.